ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 208) 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัภม์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 558) 02 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 205) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 655) 09 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หญิง) (อ่าน 205) 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(หญิง) (อ่าน 175) 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หญิง) (อ่าน 260) 16 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หญิง) (อ่าน 437) 07 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู่ผุ้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 542) 18 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 340) 05 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 339) 30 ก.ย. 65
Announcement of Chanachanupatham School : Full-time English Teacher (1 position) (อ่าน 299) 21 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผุ้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 338) 20 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู่ผุ้สอนภาษาอังกฤษ(ครูช่าวต่างชาติ) (อ่าน 296) 20 ก.ย. 65
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 406) 05 ก.ย. 65
ใบสมัครการประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 331) 28 ก.ค. 65
ประกาศอำเภอจะนะ เรื่อง การรับสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 249) 26 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประมูล (อ่าน 340) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาตร์ (อ่าน 335) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร (อ่าน 372) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 398) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 400) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 503) 07 เม.ย. 65
ประการรายชื่อนักเรียนเข้ารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1409) 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 285) 09 มี.ค. 65
Announcement of Chanachanupatham School : Full-time English Teacher (1 position) (อ่าน 295) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 508) 04 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-๑๙ ของครูและนักเรียน ฉบับที่ 4 (อ่าน 1054) 26 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนส่งเสริงความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1200) 26 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-๑๙ ของครูและนักเรียน ฉบับที่ 3 (อ่าน 821) 23 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ชี้แจงผลการตรวจพบเชื้อโควิด-๑๙ ของครูและนักเรียน (อ่าน 866) 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติ สอนภาษาจีน (อ่าน 919) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (อ่าน 710) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เรือง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 2402) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 474) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วครา วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 481) 07 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรืองสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 485) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1013) 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 645) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 648) 04 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2564 (อ่าน 709) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 778) 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 685) 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 723) 26 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เรือง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 583) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 (อ่าน 899) 18 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง สถานณารณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 744) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูผู (อ่าน 763) 09 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วครา (อ่าน 640) 08 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้สอน (อ่าน 695) 02 ธ.ค. 63