การสร้างข้อสอบ แบบสอบถาม online
การสร้างข้อสอบ online
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
การสร้างแบบสอบถาม online
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.5 KB
การสร้างข้อสอบ kahoot
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB